Regenerarea uleiurilor electroizolante

Regenerarea este procesul prin care se elimină din ulei contaminanții polari solubili și insolubili prin metode chimice și fizice. Aceasta necesită competențe speciale, echipament și experiență.

Din uleiurile cu aciditate moderată până la ridicată, prin regenerare se obțin uleiuri care de regulă au o rezistență la oxidare mai redusă decât uleiurile noi. Înainte de regenerare uleiul trebuie supus analizei într-un laborator chimic specializat.

 

Procesul de regenerare prin percolare constă în efectuarea a trei pași consecutivi:
•  Uleiul preluat din transformator sau dintr-un rezervor este încălzit la o anumită temperatură și circulat printr-un filtru pentru eliminarea particulelor solide sau în suspensie
•  Este apoi circulat prin una sau mai multe coloane de percolare care conțin adsorbant, eliminându-se contaminanții polari solubili din ulei
•  La final uleiul este trecut printr-o instalație de tratare pentru a se elimina din el apa și gazele

 

Adsorbantii utilizați permit trecerea compușilor nepolari din ulei, în schimb rețin contaminanții polari și produsele de degradare dizolvate în ulei.

Întreaga artă a regenerării uleiului constă în alegerea adsorbantului.

Regenerarea unui ulei necesită cel puțin trei treceri ale acestuia prin coloanele de adsorbant. Numărul total de treceri depinde de gradul inițial de contaminare a uleiului și de performanța care se dorește a fi obținută.

În procesul de regenerare, un volum de ulei (de regulă mai mic de 5 %) rămâne în porii adsorbantului. Pentru umplerea transformatorului dupa regenerarea uleiului este nevoie întotdeauna de o cantitate suplimentară de ulei.

Adsorbantul încărcat cu ulei uzat și contaminanți solizi își pierde proprietățile și trebuie înlocuit sau regenerat periodic.

 

 

Caracteristici tehniceRU 1
Debitul de ulei [l/h]1000
Diametrul flanșelor de racord [mm]DN 25
Numărul coloanelor de percolare6
Masa [kg]3000
Valoarea de neutralizare [mg KOH/g]< 0,03
Tangenta unghiului de pierderi dielectrice 90°C[%]< 1
Tensiunea interfacială [mN/m]> 40
Material adsorbant utilizatAA + FE
Reactivarea adsorbantuluiDa