Încercări şi verificari instalații electrice

1. Verificarea protecției împotriva atingerii directe a părților aflate normal sub tensiune

 

•  Verificarea carcaselor de protecție
•  Verificarea integrității izolației aparente
•  Verificarea integrității îngrădirilor

 

2. Verificarea protecției împotriva atingerilor indirecte a părților care în mod normal nu sunt sub tensiune

 

•  Verificarea separării conductorului neutru (N) de conductorul de protecție (PE)
•  Verificarea inexistenţei întreruperilor pe conductoarele PE și PEN
•  Verificarea continuității legăturii echipamentelor la conductorul de protecție (PE)
•  Verificarea legării la pământ a barelor PE
•  Verificarea existenței siguranțelor fuzibile și verificarea funcţionării elementelor de protecție la scurtcircuit (siguranțe fuzibile, întrerupătoare automate)
•  Verificarea funcționării protecției la deconectarea (semnalizarea) sectorului defect (pus la masă/pământ), inclusiv protecția automată la curenți de defect (diferențiali)
•  Verificarea marcajului conductoarelor de protecție
•  Verificarea existenței legăturilor de protecție la tablourile de distribuție, utilaje si prize
•  Verificarea existenței măsurilor suplimentare de protecție
•  Verificarea strângerii șuruburilor de îmbinare de pe circuitele conductoarelor de protecție și asigurarea acestora împotriva deșurubării
•  Verificarea conectarii unui singur conductor de proteţie la un şurub
•  Verificarea continuității legăturilor de protecție de la masele echipamentelor până la prizele de pământ
•  Verificarea rezistenței de dispersie la pământ a maselor echipamentelor electrice
•  Verificarea continuității legăturilor de echipotențializare
•  Verificarea corodării electrozilor prizelor artificiale de pământ

 

3. Verificarea protecției prin izolare suplimentară – clasa II de protecţie

 

4. Verificarea protecției prin alimentarea la tensiune foarte joasă – clasa III de protecţie

 

5. Verificarea protecției prin separare – clasa zero de protecţie

 

6. Încercarea instalaţiilor electrice de joasă si medie tensiune

 

•  Încercarea continuităţii conductoarelor circuitelor electrice
•  Măsurarea rezistenţelor de izolaţie ale circuitelor instalaţiei electrice
•  Măsurarea rezistenţelor de dispersie ale prizelor de legare la pământ
•  Încercarea protecţiei TFJS (tensiune foarte joasă de securitate) sau TFJP (tensiune foarte joasă de protecţie)
•  Măsurarea rezistențelor/impedanțelor izolațiilor pardoselilor și pereților
•  Încercarea protecției prin întreruperea automată a alimentării
•  Încercarea protecției suplimentare
•  Încercarea polarităţii
•  Încercarea secvenței succesiunii fazelor
•  Încercări funcționale
•  Încercarea la cădere de tensiune
•  Încercarea cu tensiune mărita

 

7. Echipamente încercate

 

• Întrerupatoare si disjunctoare  electrice
• Contactoare electrice
• Relee de protecţie
• Siguranţe automate
• Siguranţe fuzibile
• Condensatoare pentru îmbunataţirea factorului de putere
• Tablouri electrice de distribuţie de 0,4 kV
• Instalaţii de comandă-control
• Instalaţii de legare la pământ
• Instalaţii de protecţie contra supratensiunilor atmosferice
• Transformatoare de masură de medie si joasă tensiune
• Transformatoare de putere de medie si joasă tensiune