Prelevarea probelor de ulei

Deteriorarea uleiului și formarea șlamului sunt două probleme majore care preocupă utilizatorii de transformatoare. Prin urmare, fundamentul mentenanței preventive a transformatorului este reprezentat de analiza anuală a uleiului.

În uleiului de transformator chiar și prin îmbătrânire normală se formează șlam. Însa acesta apare mai devreme dacă transformatorul este încărcat puternic, supraîncălzit, abuzat sau neglijat. Formarea șlamului este accelerată în prezența umezelii și oxigenului în ulei.

 

Interpretarea datelor rezultate din analiza uleiului reprezintă un instrument foarte util în înțelegerea stării tehnice a transformatorului.

•  Tensiunea interfacială, culoarea și valoarea de neutralizare furnizează informații despre starea uleiului

•  Conținutul de apă dizolvată în ulei împreună cu înregistrările de temperatură furnizează informații privind gradul de saturare a uleiului cu apă și indirect, conținutul de apă din izolația solidă

•  Analiza gazelor dizolvate în ulei (DGA) permite detectarea unei game largi de defecte incipiente care pot influența deciziile asupra regimului de funcționare al transformatorului

•  Compușii furanici sunt subproduse ale degradării hârtiei izolante, iar detectarea lor oferă informații despre rezistenta mecanică și supraincălzirea locală a izolației de hârtie

•  Conținuturile de sulfuri corozive, particule și metale dizolvate în ulei oferă informații despre unele fenomene anormale care se petrec în transformator și ajută la înțelegerea sursei problemelor sau la clarificarea problemelor identificate prin alte metode

 

Prelevarea corectă a probelor de ulei presupune:
•  Tehnică de prelevare corespunzătoare, adecvata fiecarei situații din teren
•  Recipiente de prelevare etanșe, uscate și curate
•  Instruire și conștientizare a importanței acțiunii