Recondiționarea fizică a uleiurilor izolante

Recondiționarea este un proces de eliminare sau reducere a contaminanților din ulei prin metode fizice (filtrare, uscare, degazare, etc.). Se execută la locul de montaj al transformatorului și are ca scop reducerea conținutului de apa, gaze și particule din ulei.
O atenție deosebita trebuie acordată faptului că prin recondiționare se extrag din ulei gazele dizolvate (gaze de defect sau gaze atmosferice), precum și compușii furanici rezultați în urmă îmbătrânirii hârtiei. Astfel se impune refacerea bazei de date, în special în ceea ce privește analiza DGA și conținutul de furani.

 

Instalațiie noastre pentru recondiționarea fizică a uleiului lucrează în următoarea succesiune:

•  La intrarea în instalație uleiul este trecut printr-un filtru grosier care previne intrarea particulelor solide în echipament
•  Uleiul este încălzit la o temperatură care să permită obținerea eficienței maxime a procesului de degazare și uscare
•  Uleiul încalzit trece printr-o vană de reglare a debitului spre degazor, unde este uscat și degazat. Degazorul este prevăzut cu un sistem de dispersie a uleiului, realizat din fibră de sticlă, care realizează o suprafață mare de expunere a uleiului la vid
•  Vidul din degazor este menținut de un sistem de vidare, compus dintr-o pompă de vid preliminar și o pompă de vid Roots
•  Din degazor uleiul este pompat printr-un filtru fin, care reține particulele solide din ulei

 

 

Caracteristici tehniceRF 18RF 1
Debitul instalației  [mc/h]181
Putere electrică [kW]10827
Încălzitor electric suplimentar [kW]60-
Capacitatea pompelor de vid [mc/h]250+180025
Masa [kg]4000200
Diametrul nominal al flanșelor de racord [mm]DN 60DN 25
Finețea filtrului de ieșire  [μm]0,5 ;1; 30,5; 1; 3; 5
Conținut de apă dizolvată [ppm]< 3< 5
Conținut de gaze dizolvate [%]< 0,1 < 0,2
Rigiditatea dielectrică [kV/cm]>300>280