Lucrări de revizie

•  Revizia comutatorului de reglaj sub sarcină
•  Revizia releelor de protecție
•  Revizia conservatorului
•  Revizia trecerilor izolante
•  Revizia indicatoarelor nivelului de ulei
•  Revizia indicatoarelor de circulație a uleiului
•  Revizia circuitelor electrice aferente transformatorului
•  Revizia bateriilor de răcire