Executare instalații electrice de joasă tensiune

•  Branşamente electrice aeriene si subterane
•  Instalaţii electrice de iluminat interior si exterior
•  Instalaţii electrice de iluminat şi prize
•  Instalaţii electrice de forţă

•  Instalaţii electrice de curenţi slabi
•  Instalaţii de comandă control
•  Instalaţii de legare la pământ
•  Instalaţii de protecţie contra supratensiunilor atmosferice
•  Echipare tablouri electrice